Mô tả

Cáp trung thế là một trong những sản phẩn mang tính chiến lược, là thế mạnh của thương hiệu LS VINA tại Việt Nam cũng như thị trường quốc tế. Sản phẩm cáp trung thế được ngành điện lực ưu tiên lựa chọn sử dụng có thể kể đến các loại sau đây:

Cáp ngầm trung thế: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12.7/22(24kV), Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 18/30(36kV), Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 20/35(40.5kV)…

Cáp treo trung thế: Cu/XLPE/PVC 12.7/22(24kV), Cu/XLPE/PVC 18/30(36kV), Cu/XLPE/PVC 20/35(40.5kV)…

Cáp trung thế thường được dùng phổ biến với các kích thước cáp 3 pha: 3x50mm2, 3x70mm2, 3x95mm2, 3x120mm2, 3x150mm2, 3x185mm2, 3×240mm2.

Cáp một pha: 1×50mm2, 1×70mm2, 1x95mm2, 1x120mm2, 1x150mm2, 1x185mm2, 1×240mm2.

Như vậy, cấu tạo của cáp trung thế gồm những thành phần nào, để nó có thể chịu được điện áp lên đến 40.5kV? chúng ta sẽ thử phân tích ví dụ loại cáp ngầm trung thế 24kV dưới đây: